วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง


นางสาวพิมลสิริ ฝั่งชลจิตต์
รหัสนักศึกษา 5346701012 นักศึกษา ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาเอกคณิตศาสตร์
ปัจจุบัน
ครู คศ.1 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
คติประจำใจ
มองผู้อื่นให้ครบทุกด้าน ด้วยว่าแต่ละคนมีส่วนดีด้วยกันทั้งนั้น