วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่5 ประสบการณ์การศึกษาดูงาน

1. ขั้นตอนในการศึกษาดูงาน มีดังนี้
1.1 เขียนโครงการ ตั้งงบประมาณในการไปศึกษาดูงาน
1.2 ขออนุมัติโครงการกับสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อไปศึกษาดูงาน
1.3 นำหนังสือขอศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศเสนอกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทำหนังสือไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 เพื่อขออนุญาตต่อ สพฐ.
1.4 รอคำสั่งอนุญาตของ สพฐ. เพื่อไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ
1.5 ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2554
2. บรรยากาศสิ่งที่ได้ พบเห็นนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการบริหาร
วันที่จันทร์ที่ 24 มกราคม 2554
ออกเดินทางจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 04.00 น. มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา เมื่อถึงด่านดำเนินการประทับตราหนังสือเดินทาง ที่ด่านชายแดนไทยเข้าสู่ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซีย และเดินทางเข้าสู่สถานที่ศึกษาดูงานแห่งแรก คือ Sekolah Kebangsaan Kodiag school ได้ดูระบบการจัดการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีขนาดใหญ่มีความพร้อมและมีนักเรียนจำนวนมาก ข้าพเจ้าได้ไปดูบรรยากาศการสอนในชั้นเรียนที่มีภาษาในการสอนเป็นภาษามาเลเซีย ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ มีการแสดงสามารถนำมาใช้กับการเรียนดนตรีในห้องเรียนได้
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554
สถานที่ศึกษาดูงานได้แก่ ป้อมปืน ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ชมตึกแฝด แวะร้านช็อคโกแลตเพื่อให้ทุกคนซื้อของฝาก ออกเดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครบนภูเขา บริเวณสถานีขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ก็พบกับหมอกหนา อากาศเริ่มเย็น ฝนกำลังจะตก ไฟฟ้า พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้นเนื่องจากความสูงมากๆ ระหว่างที่กระเช้าขึ้นสู่เขา ดินแดนมหานครบนภูเขาสูง ทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจ กับสิ่งที่ได้พบได้เห็น มันช่างเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆ แสดงถึงความสามารถของมนุษย์ที่คิดสร้างมหานครแห่งนี้ สามารถนำประสบการณ์ความตื่นเต้นมาเล่าให้นักเรียนฟังได้ จากนั้นก็เข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World รับประทานอาหารค่ำ มีอาหารให้เลือกมากมาย
วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554
เดินทางกลับโดยต้องลงด้วยรถบัสของเก็นติ้ง จากนั้นก็เดินทางมุ่งสู่สิงคโปร์ แต่ระหว่างทางก็แวะร้านดิวตี้ฟรี ร้านขนม นาฬิกา น้ำหอม และของฝาก ชมตึกรัฐสภา มัสยิดสีชมพู รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์ ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554
เดินทางไปชม สิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ซึ่งเป็นเกาะที่สร้างขึ้นตามความคิดฝัน ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนตร์ 4 มิติ ( ตื่นเต้นมากๆ)นั่งรถไฟฟ้า ชมบรรยากาศรอบเกาะเซนโตซา รับประทานอาหารเย็น ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea ล่องเรือชมอ่าวสิงคโปร์ ออกจากสิงคโปร์กลับสู่ประเทศมาเลเซีย เข้าพักโรงแรม Selasa ซึ่งเป็นโรงแรมอยู่ชายแดนมาเลเซีย
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554
ซื้อของฝาก และเดินทางสู่ประเทศไทย รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และเดินทางต่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 24.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น